Đan Phượng lên Quận năm 2025

Đan Phượng lên Quận năm 2025

Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định đầu tư xây dựng 4 huyện (Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng) thành quận đến năm 2025.

Theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố trực thuộc Trung ương phải có tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện đạt từ 60% trở lên.

Căn cứ theo Nghị quyết trên, TP Hà Nội phải có từ 18 quận trở lên. Tuy nhiên, hiện tại TP Hà Nội có 12 quận và 1 thị xã/30 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc (đạt 43% đơn vị hành chính đô thị).

Căn cứ yêu cầu trên, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành 4 Quyết định phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng 4 huyện (Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng) thành quận đến năm 2025.

Với huyện Đông Anh, TP Hà Nội định hướng phát triển theo hướng bền vững, trở thành quận hiện đại, điểm nhấn là các đô thị thông minh, khu công viên phần mềm, trung tâm mua sắm cao cấp, các khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe…

TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mạnh thương mại dịch vụ huyện Thanh Trì. Phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật – xã hội và xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. TP Hà Nội cũng sẽ tích cực cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường huyện Thanh Trì.

Với huyện Gia Lâm, TP Hà Nội định hướng tập trung phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại, dịch vụ – công nghiệp, xây dựng. TP Hà Nội định hướng chậm nhất vào năm 2022 huyện Gia Lâm và các xã, thị trấn thuộc huyện đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của quận, phường theo quy định.

TP Hà Nội cũng đưa ra định hướng cụ thể để đưa huyện Đan Phượng lên quận. Cụ thể, TP Hà Nội sẽ huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị; quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, hoàn thiện các tiêu chí về phát triển kinh tế – xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng.

Trong Quyết định, TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 huyện Đan Phượng và các xã, thị trấn thuộc huyện đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của quận, phường theo quy định. Trong tương lai phát triển theo hướng bền vững, trở thành quận hiện đại, điểm nhấn là các đô thị cao cấp, khu đô thị sinh thái, trung tâm mua sắm cao cấp, các khu vui chơi giải trí.

Trích nguồn: Dantri.com

Share this postCLOSE
CLOSE